होम รัฐ-ธรรม-นัว

รัฐ-ธรรม-นัว

यह पुस्तक आपको कितनी अच्छी लगी?
फ़ाइल की गुणवत्ता क्या है?
पुस्तक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए यह पुस्तक डाउनलोड करें
डाउनलोड की गई फ़ाइलों की गुणवत्ता क्या है?
คำนิยมหนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์เผยแพร่ในภาษาไทยมาก่อนหน้านี้กว่าสิบปีแล้ว ชาวพุทธไทยควรถูกท้าทายให้คิดถึงความคับแคบ ไร้จิตสำนึกถึงความทุกข์ของคนอื่นในศีลธรรมของพุทธศาสนาแบบไทย อาจนำไปสู่คำตอบ David Loy ถามถึง และอาจเป็นแรงขวางกั้นมิให้เกิดขบวนการ "คนดี" ที่ทำลายประชาธิปไตยเพื่อเข้าถึงอำนาจในระบอบเผด็จการทหาร "คนดี" ที่อ้างความดีซึ่งไม่มีบริบท เข้าไม่ถึงความทุกข์ของมนุษย์ มีตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่เคารพคนอื่น อย่างที่เสนอหน้าให้เห็นกันดาษดื่นในทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า พุทธศาสนาที่เป็นทางการแบบไทยมีส่วนนำเรามาสู่ความอับจนทางการเมืองในขณะนี้ด้วย
นิธิ เอียวศรีวงศ์เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความของ "วิจักขณ์ พานิช" นักคิดยุคใหม่ที่มองสังคมไทยในภาพรวมได้อย่างถึงแก่น จากคอลัมน์ "ธรรมนัว" ในหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 57 ตอน เจาะประเด็นเกี่ยวกับค่านิยม ความหมาย ทัศนคติ และปรากฏการณ์ทางสังคมโดยเฉพาะการเมืองไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ด้วยการใช้ "ธรรมะ" และ "พุทธศาสนา" มาจับประเด็น กะเทาะโฉมผู้มีอำนาจร่วมมือกับกลุ่มคนชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับเสียงส่วนใหญ่ เจาะลึกความเป็นไปของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ท่ามกลางกระบวนการบางอย่างในนามของความดีและคุณธรรมที่อิงแอบสถาบันหลักของชาติ
    ขณะที่ประเด็นหลักของหนังสือไม่ลืมเน้นถึงเรื่องธรรมะ ยิ่งเมื่อภาวะทางการเมืองผันแปรไปตามบทบาทของผู้เป็นใหญ่ บทบาทของพุทธศาสนานั้นย้อนแย้งหรือเนื่องหนุนกับอำนาจดังกล่าวอย่างไร เหตุใดเมืองพุทธอย่างประเทศไทยจึงไม่อาจขับเคลื่อนได้ด้วยแก่นแท้ของธรรมะ ขณะที่ผู้มีอำนาจ มวลชนเสียงข้างน้อยที่มีพลัง กลับใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาในทางตรงข้ามกับพุทธะ ร้ายยิ่งกว่าคือการที่อำนาจการเมืองได้ใช้ผ้าเหลืองเป็นเครื่องมือในการปกป้องตนเอง นับเป็นบทความคุณภาพที่มองการเมือง-สังคมผ่านพุทธศาสนา โดยใช้ธรรมะและหัวใจของความเป็นมนุษย์ในการมอง เพื่อให้เกิดการตั้งคำถามและการแสวงหาคำตอบในช่วงเวลาที่ระบอบอำนาจนิยมได้เข้าปกคลุมอีกครั้ง

สารบัญ

- ประชาธิปไตยเกิดแก่เจ็บตาย
- คำขอโทษประชาชน
- การเมืองดีชั่ว
- ทำดีเพื่อ..
- ตัณหาทางการเมือง
- เข้าใจคนอื่น
- สันติภาพบนความขัดแย้ง
- พลังซื้อ
- จิตวิญญาณการปลดปล่อย
- ศีลไม่ละเมิดสิทธิ
- เป็นปากเป็นเสียง
ฯลฯ

साल:
2015
प्रकाशन:
มติชน
भाषा:
thai
ISBN 10:
9740214312
ISBN 13:
9789740214311
फ़ाइल:
PDF, 21.05 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2015
में रूपांतरण जारी है
में रूपांतरण विफल रहा

ज्ञान की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें! पूर्वावलोकन देखें और अन्य सुविधाओं के बारे में जानें